Search

Hakkımda

Hakkımda

1976 yılında Aydın’da başladığım yaşamımda, ekonomi bilimi ile akademik anlamda ilk kez 1994 yılında tanıştım. Lisans yıllarımın başında Ercan Uygur Hoca’nın, dönemin önemli iktisatçıları ile yaptığı söyleşilerin yer aldığı “İktisat Söyleşileri” adlı kitabını okuduğumda, bu bilim dalına karşı olan ilgimin aşka dönüşüm süreci de hızlanmış oldu.

Hala öğrenme eylemine büyük bir keyifle devam ettiğim bu bilim dalına ilgimde, bir o kadar önemsediğim bir diğer konu ise, öğrendiklerimi öğrencilerime aktarmaktır.

Beşeri anlamda birikenin gelecek nesillere aktarmanın, hayata karşı adil olmanın bir gereği olduğuna inanırım. Ancak adil olmanın gereğinin yanında bu aktarımı önemli kılan bir diğer düşünce ise, gençlerimizin en kıymetli hazinemiz olduğu gerçeğidir.  

Prof. Dr. Etem Hakan Ergeç

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı

İslami Bankacılık Ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Program Koordinatörü

Akademik Kariyer

Araş. Gör.: 1999-2007, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

Araş. Gör. Dr.: 2007-2009, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

Yard. Doç. Dr.: 2009-2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

Ziyaretçi Araştırmacı: 2013-2013, Durham Üniversitesi, İslami Ekonomi ve Finans Merkezi

Doç. Dr.: 2014- 2015, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

Doç. Dr.: 2015-2020, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, SBF, İktisat Bölümü

Prof. Dr.: 2020-, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, SBF, İktisat Bölümü

Öğrenim Durumu

Lisans: Eskişehir Anadolu Üniversitesi – İktisat (1998)

Yüksek Lisans: Eskişehir Anadolu Üniversitesi – İktisat Politikası (2001)

Doktora: Eskişehir Anadolu Üniversitesi – İktisat (2007)

Çalışma Alanları

İslami Bankacılık ve Finans

Finansal Sistem

Para Politikası

Türkiye Ekonomisi

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Çifci Rukiye, (2016). Türk bankacılık sektöründe sorunlu krediler ve makroekonomik konjonktür, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü- İktisat Anabilim Dalı

Aksu Esin, (2012). 2003–2011 Yillari Arasinda Tarimsal Krediler İle Tarim Sektörü Arasindaki Nedensellik İlişkilerİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü- İktisat Anabilim Dalı

Verilen Dersler

Mikro ve Makro İktisadın Temelleri

Makro İktisat Teorisi

Para Teorisi, Para Politikası

İslami Finansal Sistem ve Bankacılık.