Search

Yayınlarım

Yayınlarım

Yayımlarım

Makaleler

Yayımlarım

Bildiriler

 • Kaytancı, B.G., Ergeç, E.H. and Toprak, M., (2013) “Katılım Bankası Müşterilerinde Bankacılık Ürün ve Hizmetlerine Yönelik Memnuniyet: Türkiye Örneği [Satisfactions of Islamic Banks’Costumers: The Case of Turkey]”, International Conference on Eurasian Economies 2013”, St. Petersburg- Russia.
 • Asutay, M and Etem H.E. (2013) “Financial Development and Economic Performance Nexus in the Case of Islamic and Conventional Banks in Turkey: An Empirical Analysis”, 9th International Conference on Islamic Economics and Finance, September, Istanbul.
 • Ersin İ. ve Ergeç. E.H. (2018) 2000-2016 Dönemi GSYİH İçinde Yer Alan Harcama Bileşenleri ile Sektörel İstihdam Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Bandırma.
 • Ergeç E. H. (2018) Ayni Ekonomik Çerçevede İslami Ve Konvansiyonel Banka Mevduatlarinin Getiri Oranlari. I. International Congress of Political, Economic and Financial Analysis. Aydın. ISBN: 978 – 975 – 8254 – 67 5
 • Ergeç E. H. (2018) Türk Bankacilik Sisteminde İslami ve Geleneksel Banka Döviz Mevduat Getirileri Arasinda Nedensellik İlişkisi. I. International Congress of Political, Economic and Financial Analysis. Aydın. ISBN: 978 – 975 – 8254 – 67 5
 • Ergeç E. H., Asutay Mehmet (2016).  Relationship Between Non Performaing Loans and Macroeconomic Performance Comparing of Islamic and Private Conventional Banking in Turkey.  International Joint Conference on Islamic Economics and Finance, İstanbul. (Yayın No:2948588)
 • Ergeç E. H., Asutay Mehmet (2015) Türk Bankacilik Sisteminde Sorunlu Krediler ve Makroekonommik ve Politik Değişkenler Arasındaki İlişki: İslami ve Geleneksel Bankacılığın Karşılaştırmalı Analizi. International Conference on Islamic Economics and Finance, Sakarya. Yayın No:136.
 • Ergeç, E.H., Kaytancı, B.G. (2014), Analyzing the Determinants and Effects of Risk Taking in Turkish Banking System, 14 th EBES Conference, Barcelona.
 • Ergeç, E.H., Arslan, B.G. (2011), “Mevduat Faizleri ve Kar Payları Arasındaki Nedensellik lişkisi: Türkiye Örneği [The Causality Relationship Between Interest Rate of Deposits and Profit Share Rates of Participation Banking]”, Istanbul Conference of Economics and Finance (ICEF2011), İstanbul.
 • Ergeç, E.H., Arslan, B.G. (2010) “Türkiye’de Faliyette Bulunan Katılım Bankalarının Performans Analizi ve Ticari Bankalarla Karşılaştırılması [The Performance of Participation Banks in Turkey]” 2nd International Conference on Economics, ICE –TEA, Girne, TRNC.

Yayımlarım

Kitap Bölümleri

 • Ergeç. E.H., (2019). Geleceğin Türkiye’sinde Ekonomi. M.Taşdemir. (Ed.). İyi ve Adil Finans: İslami Finans Modeli, İLKE Yayınları İLKE YAYINLARI: 14,  ISBN: 978-605-81522-5-0
 • Ergeç E.H., (2018) Türk Seramik Sektöründe Ekonomik Panorama Ve Ar-Ge İhracat Etkileşimi (Ed.) Yenilmez F., Seramik Sektörünün Ekonomik Analizi, Nisan Kitapevi, ISBN: 978-605-9393-59-1.
 • Ergeç E.H., Kaytancı B.G. (2016) Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization, (Ed.) Yenilmez F. and Kılıç E., Effects of Islamic Banking on Employment: Turkish Experience., IGI Global, , ISBN:9781522520085.
 • Ergeç, E.H. (2017). Sosyal Sorunlar. Y. Şişman (Ed.). İstihdam ve Emek Piyasası (102-121). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayın No. 3650.
 • Ergeç, E.H. (2013). Para Politikasının Yürütülmesi ve Para Politikası Araçları. M. Avşar, B. G. Arslan (Ed.). Para Politikası. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayın No 1894.
 • Ergeç, E.H. (2013). Döviz Kuru Hedefleme Stratejisi. M. Avşar, B. G. Arslan (Ed.). Para Politikası, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayın No 1894.
 • Ergeç, E.H. ve Toprak, M.T. (2012). Sorunlu Krediler ve Takibi. Ekrem Erdem (Ed.). Bankalarda Kredi Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayın No 1502.
 • Ergeç, E. H. (2012). Türk Finans Sektöründe Sigortacılık Sistemi. M. T. Toprak, M. Coşkun (Ed.). Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayın No 1449.
 • Ergeç, E.H. (2013). Spor Endüstrisinin Ekonomik Etkileri. N. Çağanırmak Uslu (Ed.). Spor Ekonomisi (124-148). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayın No 1928.
 • Ergeç, E.H. (2013). Sosyal Sorunlar. Y. Şişman (Ed.). İşsizlik (102-121). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayın No 2879.

Yayımlarım

Projeler

 • Taşdemir M., Ergeç E. Kaya H., Altundal M.A. (2017) Türk Bankacılık Sektöründe Rekabeti Kısıtlayıcı Eylemlerin Tüketici Refahı Üzerine Etkisi, Türkiye Rekabet Kurumu Destekli Kamu Projesi.
 • Yenilmez F., Ergeç, E.H., Kılıç E. (2016) “Türk Seramik Sektöründe AR-GE İhracat İlişkisi” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 201617007.
 • Ergeç, E.H. ve Asutay M. (2013) “Faizsiz Bankacılık Kurumlarında Faiz Oranı Riski: Türkiye Örneği [The Interest Rate Risk of Interest-Free Banking: The Case of Turkey]”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 201317001.
 • Ergeç, E.H., Arslan, B.G. ve Toprak, M. (2012) “Bankacılık Sistemi İçinde İkameci veya Tamamlayıcı Olarak Katılım Bankacılığı: Eskişehir Örneği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 201217001.